Tractament de l’ansietat o por escènica i l’estrès per millorar la interpretació i el benestar

Què és la por escència?

La por escènica o ansietat de rendiment és considerada com un dels principals problemes als quals s’ha d’afrontar el músic intèrpret, tant l’estudiant com el professional. L’ansietat de rendiment de la música (ARM) o por escènica, descriu un estat particular de l’excitació que es produeix quan els músics es presenten davant d’un públic en situacions de rendiment.

Respecte la incidència del problema en la població de músics en general, hi ha autors que situen al voltant del 20% el percentatge d’alumnes que comencen els seu estudis de música i els abandonen per aquesta ansietat. I cal afegir que, entre el 40% i el 60% tant d’estudiants com dels que són professionals veuen deteriorada la seva interpretació a causa de l’ansieta.

Independentment de l’edat i el nivell d’experiència, l’ARM tendeix a manifestar-se des de la infància, a l’adolescència i també en la vida professional. En conseqüència s’ha descobert que és el problema mèdic més freqüentment informat per músics, a part dels problemes musculoesquelètics.

L’ARM és l’experiència de marcada i persistent ansietat, aprehensió relacionada amb l’actuació musical que ha sorgit mitjançant experiències específiques d’ansietat condicionada i que es manifesta per mitjà de combinacions de símptomes afectius, cognitius (e.g., problemes de memòria o incapacitat de raonar correctament, concentració en la por al fracàs, pensaments negatius sobre l’actuació o sobre si mateixos), somàtics (e.g., taquicàrdia, sudoració excessiva dels palmells de la mà, tremolor de les extremitats i de la veu, boca seca, nàusees) i conductuals (i.e., conductes d’evitació o fugida).

Pot ocórrer en una varietat de configuracions de rendiment, però sol ser més greu en els ajustos que impliquen inversió d’alt ego i amenaça avaluativa. Pot ser focal (i.e., es centra només en la interpretació musical), o es produeix amb comorbiditat amb altres trastorns d’ansietat, en particular la fòbia social.

Afecta als músics durant tota la vida i és, almenys parcialment, independent dels anys d’entrenament, la pràctica, i el nivell d’assoliment musical. Acaba impactant en la salut psicològica i el seu benestar.

Demani la seva cita

Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible