El llavi leporí  i la fisura palatina són defectes congènits que es manifesten per una obertura uni o bilateral en el llavi superior, entre la boca i el nas, i en el cel de la boca. Es tracta d’un desenvolupament incomplet d’aquests òrgans que passa durant el període en què el nadó s’està formant, concretament durant els primers tres mesos d’embaràs, quan les diferents parts del paladar superior i el llavi superior normalment s’uneixen.

La causa segueix sent desconeguda, encara que alguns estudis afirmen que hi ha un cert grau de predisposició hereditària o possibles factors ambientals (fàrmacs, drogues, productes químics, deficiència de vitamines, etc.).

Principals dificultats que presenten

A nivel mèdic, els infants amb llavi leporí i / o fissura palatina poden presentar;
– Infeccions de gola i problemes d’oïda, especialment infeccions degudes al desenvolupament incomplet del paladar i dels músculs palatins, que són necessaris en l’obertura de les trompes d’Eustaqui.
– Dificultats en el neixement de les dents.
– Dificultats en el desenvolupament del maxilar.

Des del punt de vista de la logopèdia, poden presentar:
– Retard en el desenvoluoament del llenguatge i la parla a causa d’una pèrdua d’audició i centrada principalment en l’articulació dels fonemes vocalics i consonantics sonors.
– Hipernasalitat en la veu per la fisura del paladar que fa que comuniqui la cavitat oral i la nasal.
– Dificultats funcionals per menjar i respirar.

El tractament és un treball d’equip

En el tractament d’aquestes les malformacions congènites hi participen diferents especialistes (pediatra, cirujà maxilofacial, otorrinolaringoleg, psicòleg, logopeda i ortodoncista). El tractament inicial és principalment quirúrgic i es realitza a una edat primerenca (de vegades, abans que el nen compleixi tres mesos d’edat). Segons el pes, la salut general del nen i la severitat de l’esquerda; la intervenció es du a terme en diferents etapes o en una sola operació. Posteriorment, quan el nen creix, es poden realitzar cirurgies addicionals per corregir alguns defectes del llavi, el nas, les genives i / o al paladar.
El logopeda juga un paper important en el tractament assessorant als pares des del moment del naixement pel que fa a la alimentació i l’estimulació de la respiració oral i posteriorment intervenint en les alteracions de la parla, el llenguatge i en les funcions orofacials (masticació, deglució i respiració).

Demani la seva cita

Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible