Parlem de retard en el llenguatge quan hi ha una manca de desenvolupament del llenguatge a l’edat que normalment es presenta. El llenguatge es va perfeccionant i integrant fins els sis anys, aproximadament. Algunes conseqüències del retard del llenguatge són:

– Problemes per comunicar-se: entendre i expressar-se.
– Dificultats en els aprenentatges de la lectoescriptura
– Dificultats en l’aprenentatge de normes socials i de conducta.
 

Criteris evolutius:

– 0-3 mesos: Pot plorar i cridar. Reacciona als sorolls. Sons guturals.
– 3-6 mesos: Inici del balboteig (pa-pa, ba-ba, ma-ma). Somriu. Reacciona a la veu adulta.
– 6-9 mesos: Laleig. Síl.labes aïllades (da, ma, ca). Respon vocalment a l’estímul i al mirall.
– 9-12 mesos: Imita sons. Diu mama, papa.
– 12-15 mesos:Pot dir 2-4 paraules familiars.
– 15-18 mesos: Pot dir unes 5 paraules.
– 18-21 mesos: 10 o més paraules.
– 21-24 mesos: 20-50 paraules. Combina dues o més paraules en forma de argot. Expressa necessitats.
– 24 mesos: Pot fer servir el jo, mi, tu. Diu el seu nom.
– 30 mesos: Diu nom i cognoms. Comença a fer frases simples gramaticalment incorrectes.
– 3 anys: Pregunta on, com, per què. Frases amb subjecte, verb i predicat.
– 4 anys: Frases de 6-8 paraules. Pot conjugar els temps verbals.

L’absència d’aquests criteris pot ser un senyal d’alarma. El logopeda és el profesional que us ensenyarà a estimular el llenguatge respectant l’estat evolutiu del vostre infant.

Demani la seva cita

Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible