Les disfuncions orofacials solen detectar-se a l’edat infantil però és corrent que els odontòlegs i ortodontistes derivin els seus pacients al logopeda a l’edat adulta.

El diagnòstic
El logopeda és el professional capacitat per fer la valoració i la rehabilitació de les disfuncions orals. No obstant això, el diagnòstic d’un possible trastorn haurà de ser fruit del treball coordinat entre els diferents professionals implicats: logopeda, odonto-estomatòleg, ortodoncista i/o otorinolaringòleg.
Per fer un bon diagnòstic cal tenir en compte la informació obtinguda a l’entrevista i la valoració miofuncional. A la primera visita es realitzarà una valoració de les funcions orofacials com són: respiració, succió, masticació, i articulació entre altres aspectes. També es lliurarà al pacient un fullet d’informació sanitària sobre la disfunció que presenta.

Establim uns objectius
Entre els objectius que persegueix la teràpia miofuncional hi ha:

  • Tornar l’equilibri muscular orofacial.
  • Instaurar el patró deglutori correcte.
  • Aprendre la postura i la respiració correcta.
  • Corregir, si n’hi ha, problemes d’articulació.

La tècnica- La teràpia miofuncional (TM)
Les sessions de teràpia miofuncional (TM) estan orientades principalment a l’exercitació específica mitjançant praxies, massatges i manipulació manual de la zona a tractar i estimulació amb vibradors/massatges facials. També ens són de gran ajuda el material multimèdia i la creació de “llibretes virtuals personalitzades” amb exercicis que han de practicar, diàriament, els pacients a casa per automatitzar allò après a la consulta.
Al CSP som especialistes, amb formació i experiència en les alteracions orofacials en nens i adults.

Demani la seva cita

Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible