La disfàgia és una dificultat o impossibilitat d’empassar. És un símptoma que pot estar ocasionat per alteracions estructurals que dificulten el transport del bol, o bé per alteracions funcionals que poden afectar la formació i maneig del bol a la boca, a la seqüència del reflex deglutori i obertura de l’esfínter esofàgic superior. En l’actualitat, molts pacients que han estat ingressats a l’hospital per la COVID19 la pateixen.

Com pot ajudar el logopeda en aquests casos?
El principal objectiu de la logopèdia especialitzada en teràpia miofuncional és reeducar les funcions de mastegar i deglutir i depenents de la musculatura orofacial.

L’objectiu del tractament és que el pacient de totes les edats, tingui una alimentació oral segura i eficaç, mantenint el nivell òptim d’hidratació i nutrició. Inclou exercicis de rehabilitació, maniobres deglutòries i tècniques de compensació que permeten controlar-ne de forma voluntària certs aspectes, augmentant la seguretat del procés deglutori. És un treball en equip amb el dietista i el neuròleg, tenint en compte la particularitat de cada cas.

Demani la seva cita

Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible