Blog2019-05-16T12:06:25+01:00

Articles i notícies

ENTENDRE L’ECOANSIETAT, UN MALESTAR QUE VA EN AUGMENT

ENTENDRE L’ECOANSIETAT, UN MALESTAR QUE VA EN AUGMENT Cada vegada ens trobem més persones amb angoixa davant el desastre ecològic causat per l’escalfament global i les catastròfiques perspectives de futur. Aquesta preocupació se l’anomena ecoansietat o dol climàtic i es caracteritza per la presència de sentiments de ràbia, por, desesperança, tristesa i culpa causada per la crisi climàtica (Coffey, 2021). Fa uns anys la patien els científics que coneixien bé les dades, però ara que les pitjors previsions s’estan complint (IPCC, 2023), molta més gent està experimentant els efectes negatius del canvi climàtic sobre el [...]

Nadius digitals i cervell

Nadius digitals i cervell ÀNGEL GUIRADO EL PUNT AVUI Tra­di­ci­o­nal­ment els fills supera­ven els seus pares i una gene­ració millo­rava l’ante­rior. Actu­al­ment, la for­mació gene­ra­lit­zada per­met una millor qua­li­fi­cació que s’hau­ria de tra­duir en un ascens en l’escala social. Però malau­ra­da­ment això no és així i avui és més difícil que els fills superin els seus pares en nivell de vida. Les pers­pec­ti­ves dels joves han empit­jo­rat i, mal­grat que molts dels nos­tres joves tenen qua­li­fi­ca­ci­ons supe­ri­ors, en gene­ral no tro­ben una feina a l’altura de la seva for­mació. Així, la pre­ca­ri­e­tat s’ins­tal·la de manera pre­o­cu­pant [...]

L’agressor sexual no és un malalt mental

Psiquiatria rebat el CIS: "L'agressor sexual no és un malalt mental" El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) va publicar recentment els resultats d'una enquesta als espanyols i els va preguntar quina era la raó principal que genera violència contra les dones. L'opció més votada entre la societat van ser els problemes de salut mental dels agressors, una raó completament errònia des del punt de vista de la Psiquiatria. Redacció Mèdica parla amb tres especialistes que desmitifiquen aquesta idea plasmada entre la societat, oferint alhora una visió molt més realista de la realitat lligada a les agressions sexuals. LLEGIR [...]

Hem de parlar de porno

Guia per a famílies sobre el consum de pornografia en l’adolescència. DESCARREGAR Demani la seva cita Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

La pornografia com a escola

CONSTRUCCIÓ DE L'IMAGINARI SEXUAL A LES PERSONES JOVES. LA PORNOGRAFIA COM A ESCOLA. DESCARREGAR Demani la seva cita Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

Bon Nadal 2022!

Que l’esperit del Nadal penetri dins dels cors i s’hi quedi durant la resta de mesos de l’any nou. Demani la seva cita Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

Infoxicació! Quan la informació és l’enemiga del saber (article en castellà)

Estar bombardeado por una gran cantidad de información, muchas veces falsa y casi siempre interesada, es malo; pero es peor que seamos nosotros mismos los que nos expongamos voluntariamente a este bombardeo, esto es la infoxicación. La infoxicación consiste en una sobrecarga de información difícil de procesar (1). La sobrecarga informativa durante la pandemia del COVID-19 (declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020) ha sido intensísima y colmada de bulos, falsas noticias, contradicciones y confusiones. Tanto es así que muchos psicólogos advertían que para conservar la salud mental durante [...]

Tractament logopèdic en la Fisura Palatina i el Llavi Leporí

El llavi leporí  i la fisura palatina són defectes congènits que es manifesten per una obertura uni o bilateral en el llavi superior, entre la boca i el nas, i en el cel de la boca. Es tracta d’un desenvolupament incomplet d’aquests òrgans que passa durant el període en què el nadó s’està formant, concretament durant els primers tres mesos d’embaràs, quan les diferents parts del paladar superior i el llavi superior normalment s’uneixen. La causa segueix sent desconeguda, encara que alguns estudis afirmen que hi ha un cert grau de predisposició hereditària o possibles factors ambientals (fàrmacs, drogues, productes [...]

Tele-Rehabilitació en Logopèdia

TELE-REHABILITACIÓ EN LOGOPÈDIA: D'OPCIÓ “D’EMERGÈNCIA” A ALTERNATIVA COM A MODALITAT D’INTERVENCIÓ La tele-rehabilitació o intervenció a distància va ser clau com a modalitat per assegurar la continuïtat dels tractaments en una situació d’emergència com la creada per la COVID-19, evitant així les conseqüències negatives que té la interrupció de la intervenció i seguiment en els pacients. És una disciplina que ha evolucionat a partir de la aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al camp de la salut. Una vegada superades les “urgències, l’objectiu principal de la tele-rehabilitació és ajudar a les famílies [...]

Les disfuncions orofacials en adults

Les disfuncions orofacials solen detectar-se a l'edat infantil però és corrent que els odontòlegs i ortodontistes derivin els seus pacients al logopeda a l'edat adulta. El diagnòstic El logopeda és el professional capacitat per fer la valoració i la rehabilitació de les disfuncions orals. No obstant això, el diagnòstic d'un possible trastorn haurà de ser fruit del treball coordinat entre els diferents professionals implicats: logopeda, odonto-estomatòleg, ortodoncista i/o otorinolaringòleg. Per fer un bon diagnòstic cal tenir en compte la informació obtinguda a l'entrevista i la valoració miofuncional. A la primera visita es realitzarà una valoració [...]

Bon any 2022!

Demani la seva cita Empleni el següent formulari dient-nos quan li aniria millor la seva cita i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

¿Qué es la Neurologopedia?

La Neurologopedia es una especialidad de la logopedia que evalúa, diagnostica y trata los trastornos del lenguaje, el habla y la deglución que han sido causados por algún tipo de problema neurológico en el sistema nervioso central o periférico. La rehabilitación y terapia en Neurologopedia resulta una herramienta útil y eficaz para el tratamiento de las dificultades de la comunicación tanto en adultos como en niños. Que patologías son las más comunes Frecuentemente, existen trastornos neurológicos o somáticos que causan alteraciones en el lenguaje y el habla y requieren de tratamiento especializado en neurologopedia. Estos son [...]

Per què dormim? Allò que la neurociència sap i encara desconeix de la necessitat de dormir (article en castellà)

La privación del sueño impide la fijación de los recuerdos, la limpieza del cerebro y acelera el deterioro cognitivo. En un experimento publicado en 1995, dos centenares de individuos estaban sobre unas cintas que se ponían en marcha cuando un electroencefalograma detectaba que empezaban a tener sueño. Al final de la cinta había una cubeta llena de agua. En los casos más extremos, se les privó del 99% del tiempo de sueño. Al cabo de unos días empezaron a comer de forma compulsiva y, sin embargo, perdían peso. Su ritmo metabólico se había disparado hasta [...]

Què és la Teràpia Miofuncional Orofacial?

La teràpia miofuncional orofacial és el mètode aplicat en logopèdia per a la prevenció i rehabilitació de les disfuncions o desequilibris dels músculs orofacials que provoquen en molta freqüència la deglució atípica, entre d’altres. L’objectiu del logopeda és aconseguir educar la musculatura perquè les peces dentals es situïn en la posició més fisiològica i estable. La seva base de treball és el sistema orofacial i maxil·lar, que s'encarrega de funcions vitals com la respiració, la deglució, la masticació i la parla; i d'altres com badallar, plorar, vomitar, etc. Quasi sempre implica l'adopció de nous hàbits de [...]

‘El juego del calamar’: per què cal evitar l’alarma però també que els menors la vegin

‘El juego del calamar’: per què cal evitar l’alarma però també que els menors la vegin La nova sèrie de moda de la plataforma Netflix arriba amb una gran polèmica per barrejar elements del món infantil, molt atractius per al públic menor d’edat, amb ultraviolència física i psicològica. Des del COPC expliquem quins són els perills de què els nens, nenes i adolescents (NNA) la vegin, i què hem de tenir en compte com a persones adultes responsables. El juego del calamar (The Squid Game) ha estat la sèrie més vista a 90 països durant el [...]

Tractament logopèdic de la paràlisi facial

Una especialitat de la logopèdia cada vegada més sol·licitada. La paràlisi facial es defineix com una alteració que pot afectar tant al moviment com a la sensibilitat de la cara i es produeix per l’afectació del nervi facial (VII parell cranial) Aquesta alteració pot produir com a conseqüència una afectació de nivell neurològic, desprès d’una cirurgia o per problemes a nivell metabòlic (entre d’altres) En altres ocasions es produeixen alteracions en la mobilitat i sensibilitat facial sense que hi hagi una causa aparent que les justifiqui. Aquest tipus de paràlisis s’anomenen paràlisis facials idiopàtiques (o de [...]

Quan he d’anar al logopeda?

  Són molts els professionals que et poden derivar al logopeda (odontòlegs otorrinolaringòlegs, foniatres, mestres, pediatres, psicòlegs, etc.). Tot i així, és important conèixer alguns signes d’alerta que et poden orientar a consultar aquest professional. És important que el logopeda faci una valoració i diagnòstic de la manera més precoç possible i un pla terapèutic individualitzat, per poder abordar de la manera més ràpida i eficaç el motiu de la consulta. Signes d’alerta en els infants: Si comença a parlar amb retard, té recursos lingüístics pobres o no utilitza el llenguatge com a eina principal de [...]

Disfonia: seqüeles COVID-19

Ens trobem davant d'una malaltia que les seves principals característiques estan relacionades amb infeccions respiratòries, alteracions en l'alimentació, problemes cardiovasculars i en el sistema nerviós. Avui ens centrarem en com afecta la veu. Els problemes de veu, es reflecteixen en afonies i disfonies, les dificultats respiratòries produïdes pel virus, la fatiga crònica produeixen descoordinació de l'aire en la parla, la manca de veu, pèrdua de el to i fluctuacions d'intensitat quan un vol expressar-se, el no poder comunicar-te amb els teus de forma natural i normalitzada produeix estats d'angoixa, ansietat, ens provoca un malestar que fa [...]

La Disfàgia, un trastorn de la deglució en pacients post- COVID19

La disfàgia és una dificultat o impossibilitat d’empassar. És un símptoma que pot estar ocasionat per alteracions estructurals que dificulten el transport del bol, o bé per alteracions funcionals que poden afectar la formació i maneig del bol a la boca, a la seqüència del reflex deglutori i obertura de l’esfínter esofàgic superior. En l’actualitat, molts pacients que han estat ingressats a l’hospital per la COVID19 la pateixen. Com pot ajudar el logopeda en aquests casos? El principal objectiu de la logopèdia especialitzada en teràpia miofuncional és reeducar les funcions de mastegar i deglutir i depenents de [...]

Els mestres es queden sense veu per les mascaretes

El servei de logopèdia del Centre Sanitari Portí ha registrat un important increment en les consultes de professors afectats per disfonies a causa de l’ús de la mascareta a les aules. Com a responsable del servei de teràpia de la veu, afirmo que aquest fenomen és a causa de l’esforç que realitzen els professors per comunicar-se amb els alumnes mirant de contrarestar l’inconvenient de tenir la cara oculta per la mascareta de protecció. Aquesta limitació, unida a la restricció de la distància social establerta en el protocol de seguretat, i l’obertura de les finestres a l’aula, provoca [...]

Demani la seva cita

Empleni el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

Go to Top